Katha Sangama (Kannada) @ Dharwad
Upcoming Movie

Release Date

06/12/2019

Genre

Anthology

Certification

U/A

Language

Kannada

Display

2D

Synopsis

Katha Sangama is an upcoming kannada anthology movie composed of seven short films directed by seven directors include Kiranraj K,Chandrajith Belliappa,Shashi Kumar P,Rahul PK,Jamadagni Manoj,Karan Ananth,Jayashankar A.Hariprriya,Rishab Shetty,Kishore,Raj B.Shetty,Yagna Shetty,Prakash Belawadi,Avinash,Balaji Manohar,Pramod Shetty,Hari Samasthi are playing the lead roles in this movie.

Cast:Hariprriya,Rishab Shetty,Kishore,Yagna Shetty,Mridinika,Raj B.Shetty,Avinash,Balaji Manohar,Amrutha Naik,Pramod Shetty,Hari Samasthi,Manasi Sudhir,Suhan Shetty,Heroor Dayanand Shetty,Pratham Hosakoti,Prakash Belawadi,Sowmya Jaganmurthy,Vasu Dixit,Paravva,Beeresh,Raghavendra,Nidhi Hegde.

Directed By:Kiranraj K,Chandrajith Belliappa,Shashi Kumar P,Rahul PK,Jamadagni Manoj,Karan Ananth,Jayshankar A.

Music By:Nobin Paul,Vasuki Vaibhav,Gagan Baderiya,Dossmode,Agnata,Girish Hothur,Vasu Dixit.

Cinematography:Venkatesh Anguraj,Arvind S Kashyap,Gomtesh Upadhye,Sandeep PS,Ranganath CM,Deepak Yeragara,Saurav Prateek Sanyal.

Edited By:Bharath M.C,Rithwik Rao,Arya,Vinayak G,Chandan,Abhishek.

Production Company:Rishab Shetty Films,Shree Devi Entertainers.

Trailer